Hallitustehtävät


Puheenjohtaja

Eero Koski-Lammi 3. vuoden luokanopettajaopiskelija

Toimenkuvaan kuuluu ennenkaikkea hallituksen organisoiminen ja erilaisten toimeksiantojen delegoiminen. Paljon on myös edustustehtäviä niin laitoksen kuin myös muiden yhteistyötahojen tilaisuuksissa eli paljon kokouksissa käymistä. Erilaisten verkostojen ylläpitäminen on ympärivuotista puuhaa ja tämä edesauttaa seuraavia Opekas ry:n puheenjohtajia ja hallituksia.

Kokouksia hallituksellamme on kaksi kertaa kuukaudessa ja niiden valmisteleminen sekä esityslistan tekeminen kuuluu puheenjohtajan tehtäviin. Puheenjohtaja pitää myös aktiivista yhteyttä kampuksemme muihin ainejärjestöihin ja järjestää säännöllisesti Puheenjohtaja-neuvostoja, joissa yhdessä muiden ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa käsitellään ajankohtaisia asioita. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan "oikeana kätenä" ja tukena ja turvana.


Varapuheenjohtaja

Saara Patjas 3. vuoden varhaiskasvatuksenopiskelija

Opekkaan varapuheenjohtajan toimintaan kuuluu ensisijaisesti puheenjohtajan tukeminen ja avustaminen hänen toiminnassaan. Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena, jos hän joutuu olemaan poissa, esimerkiksi kokouksesta. Varapuheenjohtajana olen auttanut kaikkia hallituksen jäseniä omissa vastuualueissaan, mikäli he ovat sitä tarvinneet. Olen myös vastannut Opekas ry:n sähköpostiin ja muuhun sosiaaliseen mediaan tulleiden viestien vastaamisesta.

Varapuheenjohtajana toimiessani olen yhdessä puheenjohtajan kanssa käynyt joitakin asioita läpi ennen kuin olemme käsitelleen niitä yhdessä muun hallituksen kanssa ja olemme yhdessä päivittäneet mm. Uuden opiskelijan oppaan 2019. Varapuheenjohtajan täytyy pystyä tarvittaessa ottamaan vastuu toiminnasta ja tukemaan kaikkia hallituslaisia omassa toiminnassaan. Varapuheenjohtajana pääsee olemaan monessa mukana ja toimimaan useassa erilaisessa tehtävässä.


Taloudenhoitaja

Tuomas Yrjölä 2. vuoden varhaiskasvatuksenopiskelija

Taloudenhoitajan pohjimmainen tehtävä on hoitaa Opekas RY:n raha-asioita. Hän huolehtii käteisvaroista, kuiteista, pankkiasioista, laskujen maksamisesta ja muiden laskuttamisesta. Taloudenhoitaja huolehtii myös kirjanpidon ja tilinpäätöksen toteuttamisesta. Opekas RY:n taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu myös jäsenrekisterin ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä jäsenrekisterissä ilmoitettujen tietojen siirtäminen sähköpostilistalle.

Talous on toimialueena hyvin itsenäinen ja taloudenhoitaja nauttii vapaudesta toimia oman aikataulunsa mukaan. Taloudenhoitaja voi suorittaa vaadittuja tehtäviä löyhällä aikataululla, kunhan laillisesti vaaditut dokumentit ja kirjanpito sekä muut Opekas RY:n sääntöjen ja hallituksen kokousten vaatimat tehtävät ovat suoritettu oikein ja aikataulun mukaisesti.

Talous eroaa muista toimialueista sen itsenäisyyden ja konkreettisuuden takia. Taloudenhoitajan tehtäviin ei vaikuta ulkoiset tekijät, kuten esimerkiksi Hupi & Perinne -tiimin tehtäviin ja työmäärään vaikuttaa paljolti tapahtumien määrä, ajankohta ja koko. Taloudenhoidossa ei juurikaan ole liikkuvia palasia, vaan kaikki tehtävät säilyvät samanlaisina läpi vuoden.


Sihteeri

Susanna Vesamäki 3. vuoden varhaiskasvatuksenopiskelija

Opekkaan sihteerinä ja tiedotusvastaavana tehtäviin kuuluu useaan kertaan päivässä sähköpostin tarkistaminen. Sähköpostista tulee välittää työpaikkailmoitukset, asuntoilmoitukset yms. jäsenistölle mahd.pikaisesti Opekkaan sähköpostilistan kautta. Sihteerin ehkä tärkein tehtävä on joka maanantaina viikkofaksin lähettäminen, eli jo sunnuntaina ja maanantaina päivällä koko seuraavan viikon tapahtumien koonti ja viikkofaksipohjan rakentaminen. Viikkofaksin tekoon saa apua muilta ainejärjestöiltä ja he ilmoittavat omat tapahtumansa tiedoksi. Viikkofaksin tekoon vaaditaan tarkkuutta ja kärsivällisyyttä, sillä joskus päivät ovat pitkiä, jolloin faksia pääsee aloittamaan vasta myöhemmin. Aikataulutus ja ennakointi ovat tässä kuitenkin suurena apuna!
Sihteeri kirjoittaa myös Opekkaan kokouksissa pöytäkirjat. Sihteeri seuraa kokouksen kulkua ja kirjaa ylös päätettyjä asioita. Tärkeää on se, että keskittyy hyvin koko kokouksen ajan, jotta pöytäkirjan ulkoasu ja tiedot ovat oikein. Tänä vuonna olen myös päivittänyt Opekkaan kotisivuja ja pitänyt huolen siitä, että viestintä siellä on selkeää ja ajankohtaista. 


Edunvalvontatiimi

Roy Metsi 3. vuoden käsityökasvatuksen opiskelija

Marleena Pälijärvi 3. vuoden varhaiskasvatuksenopiskelija

Edunvalvontatiimissä olemme jakaneet vastuualueet niin, että Royn pääasiallisella vastuulla on ollut TYY ja kopo-asiat sekä Marleenan vastuulla taas SOOL ja sopo-asiat. Olemme toimineet tiiviinä tiiminä ja hoitaneet yhdessä tehtäviämme, kuten pitäneet huolta, että jokaisessa laitoksen työryhmässä on mukana hallinnon opiskelijaedustaja.Turun yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on strategiansa mukaan valvoa, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa - eli parasta mahdollista. Tätä tehtävää vaaliakseen Opekkaan TYY-vastaava on perinteisesti toiminut koulutus- ja sosiaalipolitiikan maestrona meidän mäjellä. Tämä tehtävä on haastava, mutta yksin ei tarvitse toimia. Niin muut järjestötoimijat Sempulla kuin laitoksen henkilökuntakin tulee varmasti tutuksi. TYYn opiskelijasihteeri on läheinen tuki ylioppilaskunnaan suuntaan. Verkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen on olennainen osa kopoilua. Sujuvat suhteet takaavat sujuvan toiminnan. Opiskelijoiden edunvalvonta Raumalla on kunnia-asia ja sen toteuttamisessa vain mielikuvitus on rajana.


Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitolla on Raumalla aluetoimija (Jussi 'Ihana' Juva), jonka kanssa Opekkaan SOOL-vastaava tekee yhteistyötä. Tehtäviin kuuluu SOOLilta tulevien tiedotteiden jakaminen ja aluetoimijan auttaminen tarvittaessa esimerkiksi webinaarien tai valmistuvien infon järjestämisessä.


Opiskelijakulttuuritiimi

Aino Männistö 3. vuoden luokanopettajaopiskelija

Iida Aaltonen 2. vuoden varhaiskasvatuksenopiskelija. 

Jasmin Häkkinen 3. vuoden luokanopettajaopiskelija

Opiskelijakulttuuri-tiimissä päätyötehtävinäsi järjestät tapahtumia ja pidät huolen kaikkien yhteisestä opiskelijatilasta puutarhasta.

Menneen toimintakauden aikana olemme järjestäneet yhteistyötapahtumia eri tahojen kanssa. Kaudella 2019-2020 olemme järjestäneet Rauman kaupungille avoimen lasten tapahtuman, opiskelijoille juhlintamahdollisuuksia toisilla paikkakunnilla, vapun terassikierroksen Raumalla, PJR-risteilyn Turun, Rauman, Jyväskylän ja Tampereen opeopiskelijoille ja loppuvuotena pidämme kansainvälisyysiltaman vaihdosta kiinnostuneille, sekä järjestämme Sempun pikkujoulut opiskelijoille.

Järjestelyissä teemme mm. seuraavaa: Keräämme tapahtuman tiedot järjestäjätahoilta, luomme aikatauluja ja toimintaideoita, muodostamme infon omalle jäsenistöllemme, keräämme ilmoittautumisia ja etsimme vapaaehtoisia, tilaamme bussikuljetukset, kirjaamme lukuisia listoja ja nippelitietoja exceliin, ideoimme ja tilaamme haalarimerkkejä, pidämme huolen puutarhan säännöistä, organisoimme ainejärjestöille siivousvuorot, huolehdimme Opekkaan jäsenille kahvittelumahdollisuudet kaupassa käyden ja olemme valmiita reagoimaan ja kehittämään opiskelijoiden hyvinvointia mäellä luoden esimerkiksi uusia yhteistyökumppaneita.

Opiskelijakulttuurin parissa pääset todella ideoimaan ja toteuttamaan itseäsi! Olemme vuoden aikana oppineet todella paljon todella laajalta alueelta. Hae siis hallitukseen ja opiskelijakulttuuri-tiimiin!

Jasmin on opiskelijakulttuuritiimin lisäksi Opekkaan somevastaava. Pestiin on kuulunut mm. julkaisujen tekeminen sosiaaliseen mediaan, hallitusesittelyiden suunnittelu sekä Opekkaan some-ilmeen ylläpitäminen. Luovuus ja sanaseppoilu tässä hommassa on ehdottomasti plussaa.

Hallitustoiminta Opekkaassa on mahdollistanut tutustumisen ja vaikuttamisen Sempun toimintaan. Opiskelijan asema ja oikeudet, koulutuksen kehittäminen ja verkostoituminen muiden kaupunkien ainejärjestöjen kanssa, ei olisi ollut mahdollista ilman Opekkaan hallituksessa 2018-2019 toimimista.


Hupi- ja perinnetiimi

Oiva Nurmi 2. vuoden luokanopettajaopiskelija

Perttu Vuorio 2. vuoden luokanopettajaopiskelija

Maria Hautaviita  2. vuoden varhaiskasvatuksenopiskelija.

Tervehdys! Olemme Opekkaan HuPe-tiimi. Tiimiimme kuuluu 3 henkilöä, jotka tasapuolisesti hoitavat eri tehtäviä, mitä milloinkin.

Vastuualueeseemme kuuluu erilaisien viihde- ja opiskelijatapahtumien suunnittelu, hyvänä esimerkkinä sitsiteemojen keksiminen, fuksiaiset ja muita hauskoja tapahtumia eli hupi.

Toinen vastuualueemme on perinnepuoli. Tämä sisältää erilaisten mäen perinteikkäiden tapahtumien ja juhlien organisointi. Tutuiksi on saattanut tulla sempunmäen ympärijuoksu, joulu- ja valmistuvien juhla. Pidämme myöskin yhteyttä ja osallistumme myllymäenkillan kokouksiin ja kerromme kuulumisia ja terveisiä mäen opiskelijoilta ja uutisista.

Liityimme Opekkaaseen jokainen fuksivuotenamme. Järjestötoimintaan hyppääminen mukaan ei ollut vaikeaa, sillä aiempaa tietämystä ja osaamista ei vaadittu. Isona tukena meidän takana on ollut niin vanha kuin uusikin hallitus ja paljon on tullut opittua matkan varrella. Tekemällä ja kokeilemalla tunnetusti oppii ja varsinkin kun apujoukot ovat aina lähellä!

Toimeenkuva ei sen kummempia vaadi hakijalta. Hyvällä miellellä, innokkuudella ja halulla oppia uutta pääsee pitkälle. Loput oppii matkan varrella!


Liikunta- ja hyvinvointitiimi

Emilia Leppänen 3. vuoden käsityökasvatuksen opiskelija

Santeri Laaksonen 3. vuoden käsityökasvatuksen opiskelija

Liikunnan ja hyvinvoinnin vastaavien vastuualueeseen kuuluu edistää opiskelijoiden hyvinvointia erilaisten tapahtumien ja liikuntapalveluiden muodossa. Pidämme yhteyttä tärkeisiin yhteistyö tahoihin ja edistämään mäen liikunta ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

Hoidamme viikoittain liikuntavuorojen tilavaraukset Normaalikoulun saliin, miten tila on aina vapaa. Lisäksi järjestämme myös harjoitushallilla jää- pesäpallo- ja jalkapallovuoroja, kun niitä on kaupungin puolesta saatavilla. Lähetämme liikuntavuorojen aikataulun aina maanantaisin jäsenistöllemme sähköpostiin. Ylläpidämme Opekkaan nimenhuuto Fb -ryhmää sekä olemme liikuntavuorojen mahdollistaviin lajivastaaviin aina tarvittaessa yhteydessä.

Järjestämme kaksi kertaa lukuvuodessa yhteistyössä Mäen muiden aine- ja harrastejärjestöjen kanssa hyvinvointiviikon ja keväällä myös viikonloppu Raumalla tapahtuman. Syksyisin järjestämme HerkkuApprot.

Olemme neuvotelleet Kuntosumpusta edulliset kuntosali ja ryhmäliikunta kortit, jotka ovat tarkoitettu Opekkaaan jäsenille. Seuraamme myös Opekkaan urheiluvälineiden käytettävyyttä ja kuntoa ja tarvittaessa tilaamme uusia sekä teemme välinehankintaa.

Olemme myös avustaneet toimialueemme lisäksi muita hallituslaisia tarvittaessa. Kummallakaan ei ollut aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta ennen Opekkaaseen hakemista ja sen takia hae rohkeasti toimintaan mukaan.


  • Tämän sivun kautta löydät vuoden 2019 hallituksen ja heidän yhteystietonsa vastuualueittain. Älä epäröi ottaa heihin yhteyttä!
  • Sivun alareunaan alamme myös kokoamaan tiivistelmiä kokouspöytäkirjoista.


Opekkaan toimistovuorot Puutarhalla joka tiistai ja torstai klo 11-12.15. Voit tulla kahville meidän kanssa, ostamaan haalarimerkkejä tai hakemaan Opekkaan lukuvuositarran.


Hallitusesittely ja yhteystiedot


PUHEENJOHTAJA

Eero Koski-Lammi

puheenjohtaja[@]opekas.fi
040 5329457

VARAPUHEENJOHTAJA
Saara Patjas
vpj[@]opekas.fi

TALOUDENHOITAJA

Tuomas Yrjölä
talous[@]opekas.fi

SIHTEERI & TIEDOTUS
Susanna Vesamäki
sihteeri[@]opekas.fi
tiedotus[@]opekas.fi

EDUNVALVONTA

Marleena Pälijärvi
sool[@]opekas.fi
sopo[@]opekas.fi

Roy Metsi

kopo[@]opekas.fi
tyy[@]opekas.fi


OPISKELIJAKULTTUURI (puutarha, ympäristö)
Aino Männistö, Jasmin Häkkinen & Iida Aaltonen
kulttuuri[@]opekas.fi
yhteistyo[@]opekas.fi
kv[@]opekas.fi

HUPI & PERINNE
Maria Hautaviita, Perttu Vuorio & Oiva Nurmi
hupe[@]opekas.fi

LIIKUNTA, HYVINVOINTI
Emilia Leppänen & Santeri Laaksonen
hyvinvointi[@]opekas.fi
liikunta[@]opekas.fi


Kokousten pöytäkirjat

Tiivistelmät löytyvät tämän linkin takaa TÄÄLTÄ