#MyllymäenHenki

Opekas ry yhdessä muiden Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Rauman kampuksen aine- ja harrastejärjestöjen kanssa vastustaa jyrkästi Turun yliopiston talouden tasapainotusohjelman kasvatustieteiden tiedekunnan osuutta. Talouden tasapainotusohjelmassa mainitaan mahdollisuus luopua osasta etäkampuksia, tässä tapauksessa Rauman kampuksesta. Rauman kampuksella koulutetaan luokanopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja käsityön aineenopettajia. Lisäksi Rauman kampuksella pystyy opiskelemaan kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa sekä varhaiskasvatuksen maisteriohjelman ja opettajankoulutuksen sivuaineopintoja.

Saamiemme tietojen mukaan tasapainotusohjelmassa ehdotetaan käsityön aineenopettajien tutkinnon lakkauttamista kokonaan, sekä varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien koulutusohjelmien siirtämistä Turkuun. Toimet vaikuttaisivat myös Rauman Normaalikoulun ja päiväkoti Pikkunorssin toiminnan jatkumiseen. Pidämme ehdotuksia lakkautuksista ja siirroista käsittämättöminä tilanteessa, jossa opettajankoulutukseen tulisi panostaa enemmän.

Opettajankoulutus on ollut viime vuodet vahvasti esillä ahdinkonsa vuoksi. Pula varhaiskasvatuksen opettajista kasvaa ja sijaistarpeet ylittävät koulutetun tarjonnan. Opettajien työkuorman sietämättömyys on ollut usein mediassa keskustelun aiheena. Suomalaisen opettajankoulutuksen tulisi olla tällä hetkellä suuren tuen ja kehityksen kohteena, jotta maailman parhaimpiin lukeutuvat opettajankoulutus ja perusopetus pystytään takaamaan myös tulevaisuudessa. Mahdollinen siirtäminen ja lakkauttaminen tulisivat mitä suurimmalla todennäköisyydellä lisäämään alueellisesti ja valtakunnallisesti pulaa opettajista sekä syventämään opetusalan kriisiä.

Rauman kampus on koko Suomen mittakaavassa merkittävä. Olemme kooltamme suuri, yli tuhannen opettajaopiskelijan laitos. Raumalta valmistuu Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueen ainoat varhaiskasvatuksen opettajat ja käsityön aineenopettajat. Lisäksi Rauman kampukselle on juuri valmistunut Suomen ensimmäinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi. Opettajia on koulutettu Raumalla vuodesta 1896 lähtien. Saamme opiskella, opettaa ja oppia historiallisessa ja ainutlaatuisessa miljöössä hyödyntäen Suomen viimeistä opetuskäyttöön tarkoitettua Seminaarin puutarhaa.

Opettajankoulutuksen mahdolliset siirrot ja lakkautukset vaikuttaisivat merkittävästi alueen opettajien saatavuuteen sekä Rauman kaupungin ja lähialueiden elinvoimaisuuteen. Turun opiskelutiloissa on jo tällä hetkellä täyttä ja kohtuuhintaisista opiskelija-asunnoista on pulaa. Mahdolliset siirrot aiheuttaisivat myös lisäkuormitusta jo kuormittuneille Turun opiskelijoiden terveyspalveluille.

Rauman kampuksen tilat ovat juuri remontoituja ja niissä hyödynnetään uutta opetusteknologiaa. Opiskelukaupunkina Rauma on kohtuuhintainen ja opiskelijamyönteinen. Ei voi olla tarkoituksenmukaista siirtää ja lakkauttaa kokonaisuutta, jossa on hyvä opiskella, ja jonka opiskelijoiden valmistumisprosentti on hyvällä tasolla. Täällä eri opettajankoulutuslinjat kykenevät tekemään saumatonta yhteistyötä niin vapaa-ajan kuin opintojen sisältöjen suhteen. Koulutukseen panostaminen on aina sijoitus tulevaisuuteen.

Rauman opettajaopiskelijoiden puolella,
Opekas ry
TK-Kilta ry
Lokilta Ry
Lastopet Ry
Rausku Ry
Ylioppilasteatteri Qme Ry
Sempun Pallo Ry
Semppu Ensemble Ry
R.A.N.K.
Pedagos


--ENGLISH--

Opekas ry, together with other subject and hobby organizations of the University of Turku's teacher training institution, the Rauma campus, strongly opposes the Faculty of Education's share of the economic balancing program of the University of Turku. The financial balancing program mentions the possibility of abandoning some remote campuses, in this case, the Rauma campus. Classroom teachers, early childhood education teachers, and handicraft subject teachers are trained on the Rauma campus. In addition, on the Rauma campus, you can study in international degree programs and minor studies in the master's program in early childhood education and teacher education.

According to the information we have received, in the balancing program, it is proposed to abolish the degree for handicraft subject in Rauma and to move the early childhood education and classroom teacher training programs to Turku. The measures would also affect the continuation of Rauma Normal School and Pikkunorssi kindergarten. We consider proposals for terminations and transfers incomprehensible when more investment should be made in teacher training.

In recent years, teacher education has been strongly highlighted because of its plight. The shortage of early childhood education teachers is growing and the need for substitutes exceeds the qualified supply. The unbearable workload of teachers has often been a topic of discussion in the media. Finnish teacher education should currently be the subject of great support and development, so that teacher education and education in general, which are among the best in the world, can be guaranteed in the future. A possible transfer and abolition would most likely increase the regional and national shortage of teachers and deepen the crisis in the teaching sector.

The Rauma campus is remarkable on the scale of the whole of Finland. We are a large institution with more than a thousand student teachers. Rauma graduates as the only early childhood education teachers and handicraft subject teachers in the Satakunta and Varsinais-Suomi regions. In addition, Finland's first university training daycare center Pikkunorssi has just been completed on the Rauma campus. Teachers have been trained in Rauma since 1896. We get to study, teach and learn in a historic and unique milieu, making use of Finland's last seminary garden intended for educational use.
Possible transfers and discontinuation of teacher training would significantly affect the availability of teachers in the region and the vitality of the city of Rauma and the surrounding areas. Turku's study facilities are currently full and there is a shortage of affordable student apartments. Possible transfers would also cause an additional burden on the already overburdened student health services in Turku.

The premises of the Rauma campus have just been renovated and new teaching technology is on use. As a student city, Rauma is reasonably priced and student-friendly. It cannot be expedient to move and abolish an entity where it is good to study and whose students' graduation rate is at good level. Here, the different teacher training lines can cooperate seamlessly both in terms of free time and study content. Investing in education is always an investment in the future.

On the side of student teachers in Rauma,

Opekas ry
TK-Kilta ry
Lokilta Ry
Lastopet Ry
Rausku Ry
Ylioppilasteatteri Qme Ry
Sempun Pallo Ry
Semppu Ensemble Ry
R.A.N.K.
Pedagos


Neuvottelujen seuranta:

https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/talouden-tasapainottamisohjelma/Sivut/default.aspx

Intranet vaatii kirjautumisen Turun yliopiston tunnuksilla. Sivuilla julkaistaan neuvottelujen päivämäärät, pöytäkirjoja, uutisia sekä kaiken tarvittavan infon, mitä neuvotteluista julkaistaan.


Mediaseuranta

Uutinen, Turun Sanomat: Opettajankoulutus jatkuu pitkän sopimuksen turvin Turun yliopiston Rauman kampuksella: https://www.ts.fi/uutiset/5921930 28.2.

Uutinen, Satakunnan Kansa: Opettajankoulutus jatkuu Raumalla – kaupunginvaltuusto teki odotetun ja toivotun päätöksen yliopistosopimuksesta: https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009421756.html 27.2.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/seminaarinmaen-sopimus-oli-selva-juttu-koko-rauman-valtuusto-puhkesi-taputuksiin 27.2.

Uutinen, Turun Sanomat: Turun yliopisto lakkauttaa Brahea-keskuksen, opettajankoulutus jatkuu Raumalla - Seilin osalta tulossa lisäselvityksiä: https://www.ts.fi/uutiset/5908016 14.2.

Uutinen, Satakunnan Kansa: Turun yliopisto ja Rauma sopimukseen - Opettajankoulutus säästyy leikkauksilta ja jatkuu kaupungin tukirahoituksella: https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009392224.html 14.2.

Mielenilmaus, Turun Sanomat: Opettajaopiskelijat osoittivat mieltään Turussa - kampustaan puolustavat raumalaisopiskelijat kritisoivat surkeaa tiedottamista: https://www.ts.fi/uutiset/5900634 6.2.

Uutinen, YLE: Opettajaopiskelijat osoittivat mieltään Turun yliopistonmäellä: "Vuosi toisensa jälkeen taistellaan, että saisimme opiskella Raumalla": https://yle.fi/a/74-20016614 6.2.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/oi-rauma-on-nain-raumalaisopiskelijat-osoittivat-mieltaan-turun-yliopistonmaella-mielialat-ovat-menneet-yla-ja-alamakea-mutta-nyt-nayttaa-taas-hyvalta-taysi-luotto-tahan-meidan-yhteisoon 6.2.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/kommentti-hammastelen-jos-eivat-rauman-kaupunki-ja-turun-yliopisto-anna-koko-rauman-seudulle-iloista-ystavanpaivalahjaa-voiko-opettajankoulutuksen-sailymista-enaa-paljon-taman-suoremmin-vahvistaa 6.2.

Uutinen, Turun Sanomat: Turun yliopiston hallitukselta vahva tuki Rauman OKL:lle - ja puheenjohtaja muistuttaa, että lopulliset päätökset tylystä leikkauslistasta tekee hallitus: https://www.ts.fi/uutiset/5899108 5.2.

Uutinen, Turun Sanomat: Turun yliopiston salainen leikkauslista on kylmäävää luettavaa: liipaisimella kokonaisia yksiköitä ja oppiaineita, yli sata työpaikkaa: https://www.ts.fi/uutiset/5898503 5.2.

Lukijalta, Satakunnan Kansa: Opettajankoulutus palaa Kajaaniin - miksi säästöjä Rauman kampuksesta edes harkitaan?:  https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009368224.html 5.2.

Lukijalta, Turun Sanomat: https://www.ts.fi/lukijoilta/5898056?fbclid=PAAaYEeK1yrY4QN3Rvh3AML32T0JtwL3_1c0qgJUJdiPfvRwnAmoXZohQLTEU 4.2.

Mielipide, SOOL: https://www.sool.fi/opeopiskelija/blogi/rauman-kampuksen-toiminta-tulee-turvata-nykymuodossaan/ 3.2.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/raumalainen/knopei-rauman-seminaarille-oli-alkujaan-tarjolla-kaksi-sijoituspaikkavaihtoehtoa 1.2.

Mielipide, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/artikkelit/miksi-saastoja-rauman-kampuksesta-edes-harkitaan 1.2.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/seminaarinmaen-kohtalo-selviaa-oletettua-myohemmin-yliopiston-muutosneuvottelut-jatkuvat-viela-helmikuussa 26.1.

Uutinen, Länsi-Suomi:https://ls24.fi/uutiset/turun-yliopiston-rehtori-rauman-yksikkoon-liittyen-ei-ole-tehty-paatoksia 24.1.

Uutinen, Satakunnan Kansa: Rauman opettajankoulutuksen tulevaisuudesta kuultaneen kolmen viikon kuluttua - "Kaikki on vielä avoinna": https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009347849.html 24.1.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/miten-kay-opettajankoulutuksen-raumalla-siita-eivat-yliopisto-tai-kaupunki-voi-talla-hetkella-juuri-puhua-nama-asiat-saimme-selville-kysymalla 20.1.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/rauma-jattanyt-tarjouksen-okl-tukipaketista-ratkaisu-joka-mahdollisimman-laajasti-sailyttaa-toiminnot 8.1.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/rauman-okl-ainutlaatuinen-opiskelupaikka-uusi-video-nayttaa-parhaita-puolia 8.12.

Kolumni, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/artikkelit/seminaarinmaki-on-pelastettava 5.12.

Lukijalta, Turun Sanomat: https://www.ts.fi/lukijoilta/5836431 1.12.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/raumalainen-opettajankoulutus-nayttaa-tarpeellisuutensa-omalla-toiminnallaan-eika-muuta-voi-sanoo-jaana-lepisto-kampus-avasi-ovensa-kiinnostuneille 1.12.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/okl-n-avointen-ovien-paiva-osuu-todella-ajankohtaiseen-hetkeen-koko-rauman-pitaisi-nayttaa-etta-meita-tarvitaan-tassa-kaupungissa 29.11.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/urheilu/tiesitko-etta-ylen-mm-studioistakin-tuttu-maajoukkuevalmentaja-on-rauman-okl-n-kasvatti-naihin-asioihin-han-kehottaa-kiinnittamaan-huomiota-qatarin-nurmella 1.12.

Lukijalta, Turun Sanomat: https://www.ts.fi/lukijoilta/5832448 26.11.

Uutinen, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/uutiset/turun-okl-kampuksella-voisi-tehda-tiukkaa-jos-siihen-tulisi-yli-300-opiskelijaa-lisaa-se-olisi-ihan-eri-juttu 25.11.

Mielipide, Länsi-Suomi: Kauan eläköön Myllymäki. https://ls24.fi/artikkelit/kauan-elakoon-myllymaki 26.11.

Uutinen, Satakunnan Kansa: Satakuntaliitto yliopistokoulutuksesta: Lisäpanostusta, ei supistamista https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009217658.html 22.11.

Uutinen, Satakunnan Kansa: Porissa opettajapula pahenee, jos koulutus loppuu Raumalla - synkimmät näkymät varhaiskasvatuksessa https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009216632.html 22.11.

Uutinen, Läni-Suomi: Kuin koti olisi lähtemässä alta: LS vieraili OKL:n kampuksella, jossa tunnelmat ovat hämmentyneet - ainejärjestön puheenjohtaja: "Turku ei tiedäkään, mikä heitä odottaa" https://ls24.fi/uutiset/kuin-koti-olisi-lahtemassa-alta-ls-vieraili-okl-n-kampuksella-jossa-tunnelmat-ovat-hammentyneet-ainejarjeston-puheenjohtaja-turku-ei-tiedakaan-mika-heita-odottaa 20.11.

Lukijalta, Satakunnan Kansa: Satakunnan korkeakoulutus on menossa väärään suuntaan https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009211334.html 20.11.  

Uutinen Länsi-Suomi: Matias Marttinen vaatii hallitusta osallistumaan talkoisiin OKL:n Rauman kampuksen ylläpitämiseksihttps://ls24.fi/uutiset/matias-marttinen-vaatii-hallitusta-osallistumaan-talkoisiin-okl-n-rauman-kampuksen-yllapitamiseksi 21.11. 

Pääkirjoitus Satakunnan Kansa: Turun yliopiston Satakuntaan kohdistuvat säästöt vaikuttavat täysin harkitsemattomilta: https://www.satakunnankansa.fi/paakirjoitukset/art-2000009207315.html 19.11.

Mielipide Länsi-Suomi: Pro Myllymäki:  https://ls24.fi/artikkelit/pro-myllymaki 19.11.

Mielipide Suomenmaa, Keskustan Kalli torjuu keskittämisaikeet: Rauman opettajankoulutusta pitää yhdessä kehittää https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustan-kalli-torjuu-keskittamisaikeet-rauman-opettajankoulutusta-pitaa-yhdessa-kehittaa/ 18.11

Uutinen YLE: Keskustan Eeva Kalli: Teen kaikkeni, että opettajankoulutus Raumalla säilyy: https://yle.fi/a/74-20005212 18.11.

Uutinen Satakunnan Kansa: Raumalla ällistys ja kauhistus opettajankoulutuksen alasajosta - Turun yliopiston rehtori rauhoittelee: Mitään ei ole vielä päätetty:  https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009212135.html 18.11.

Uutinen LS: Rauman kampuksen tilanteesta puhuttiin heti ensimmäisessä muutosneuvottelussa, "koska se on iso asia" - päätökset häämöttänevät ensi vuoden alkupuolella:  https://ls24.fi/uutiset/rauman-kampuksen-tilanteesta-puhuttiin-heti-ensimmaisessa-muutosneuvottelussa-koska-se-on-iso-asia-paatokset-haamottanevat-ensi-vuoden-alkupuolella 18.11.

Uutinen LS: Kalli: Opettajankoulutuksen lopettaminen Raumalla vaikuttaisi koko Satakunnan elinvoimaan:  https://ls24.fi/uutiset/kalli-opettajankoulutuksen-lopettaminen-raumalla-vaikuttaisi-koko-satakunnan-elinvoimaan 18.11.

Mielipide Satakunnan Kansa: Opettajankoulutus Raumalla rakentaa tulevaisuutta ja on turvattava - Satakunnan elinvoima vaatii panostuksia osaamiseen: https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009210366.html 18.11.

Uutinen LS: Sanoinkuvaamattoman iso merkitys raumalaiselle urheilulle - muun muassa nämä kansainvälisen tason urheilijat on nähty Rauman OKL:n käytävillä: https://ls24.fi/urheilu/sanoinkuvaamattoman-iso-merkitys-raumalaiselle-urheilulle-rauman-okl-n-kaytavilla-on-nahty-kansainvalisilta-kentilta-tuttuja-urheilijoita-mutta-ennen-kaikkea-urheilun-opettamiseen-innostuneita-ihmisia 17.11.

Uutinen TS: Raumalla ryhdyttiin taistoon opettajankoulutuksen pitämiseksi paikkakunnalla - "Sempun henki on erityinen" https://www.ts.fi/uutiset/5823501 17.11. 

Mielipide LS: Kauppakamarit: Opettajankoulutus Raumalla rakentaa tulevaisuutta ja on turvattava https://ls24.fi/artikkelit/kauppakamarit-opettajankoulutus-raumalla-rakentaa-tulevaisuutta-ja-on-turvattava 17.11.

Mielipide LS: Satakunnan Kokoomusnuoret ja Satakunnan Keskustanuoret eivät hyväksy Rauman koulutuksen alasajoa https://ls24.fi/artikkelit/satakunnan-kokoomusnuoret-ja-satakunnan-keskustanuoret-eivat-hyvaksy-rauman-koulutuksen-alasajoa 16.11.

Uutinen YLE: Rauman opettajaopiskelijat pelkäävät opetuksen loppumista ja muuttoa Turkuun - luottamusmies lohduttaa: "Emme me mihinkään ole menossa" https://yle.fi/a/74-20004789 16.11.

Uutinen LS: Tämä Rauma-yhteyksistä aiemminkin tuttu mies edustaa Turun yliopistoa neuvotteluissa Rauman kaupungin kanssa: "Keskusteluyhteys on oikein myönteinen" https://ls24.fi/uutiset/tama-rauma-yhteyksista-aiemminkin-tuttu-mies-edustaa-turun-yliopistoa-neuvotteluissa-rauman-kaupungin-kanssa-keskusteluyhteys-on-oikein-myonteinen 15.11.

Uutinen YLE: Turun yliopisto kertoi muutosneuvotteluidensa aikataulusta https://yle.fi/a/3-12677313 15.11.

Mielipide LS: Opettajapula vaivaa Suomea, vaan mitä suunnittelee Turun yliopisto? https://ls24.fi/artikkelit/opettajapula-vaivaa-suomea-vaan-mita-suunnittelee-turun-yliopisto 15.11. 

Uutinen YLE: Rauman opettajankoulutuksen lakkauttaminen olisi käsittämätön päätös, sanoo Teollisuusliitto https://yle.fi/a/74-20004711 15.11.

Uutinen Turun Ssanomat: Ammatti- ja opiskelijajärjestöt jyrähtivät Rauman opettajankoulutuslaitoksen sulkemisajatuksesta: "Suunnitelma on käsittämätön"  https://www.ts.fi/uutiset/5820771 14.11.

Uutinen SK: Rauma valmis rahoittamaan opettajankoulutuksen pelastusta - ykkösvitja neuvotteluihin Turun yliopiston kanssa https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009201448.html 14.11.

Uutinen YLE: Kristiina Salonen: "Opettajankoulutuslaitoksella valtava merkitys Rauman elinvoimalle" https://yle.fi/a/74-20004548 14.11.

Mielipide LS: Rauman OKL:n strateginen virhe voi maksaa koko seminaarin https://ls24.fi/artikkelit/rauman-okl-n-strateginen-virhe-voi-maksaa-koko-seminaarin 14.11.

Uutinen LS: Rauma sorvaa tukipakettia, valmis maksamaan OKL:n säilymisestä https://ls24.fi/uutiset/rauma-sorvaa-tukipakettia-valmis-maksamaan-okl-n-sailymisesta 14.11.

Uutinen LS: OAJ ja SOOL jyrähtävät Turun yliopiston suunnitelmista Rauman suhteen: "Käsittämätön ja valitettava osoitus opettajankoulutuksen arvostuksen puutteesta" https://ls24.fi/uutiset/oaj-ja-sool-jyrahtavat-turun-yliopiston-suunnitelmista-rauman-suhteen-kasittamaton-ja-valitettava-osoitus-opettajankoulutuksen-arvostuksen-puutteesta 14.11.

Uutinen HS: OAJ: Rauman opettaja­koulutuksen lopettaminen pahentaisi opettaja­pulaa https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009199238.html 14.11.

Mielipide, Länsi-Suomi: https://ls24.fi/artikkelit/satakunnan-korkeakoulutus-on-menossa-vaaraan-suuntaan 13.11.

Uutinen LS: Uutinen lakkautusuhasta sai Rauman OKL:n opiskelijat shokkiin ja kyyneliin kesken pikkujouluristeilyn: "Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan" https://ls24.fi/uutiset/uutinen-lakkautusuhasta-sai-rauman-okl-n-opiskelijat-shokkiin-ja-kyyneliin-kesken-pikkujouluristeilyn-kukaan-ei-tieda-mita-tulee-tapahtumaan 11.11.

Uutinen SK: Rauman koko opettajankoulutus liipaisimella Turun yliopiston saneerausohjelmassa - Kaupunki neuvotteluasemissa vastaantulosta https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009196253.htmlfbclid=IwAR2CbI3OsiCJVyuIeo1mn4SZMXdqrW6HKlpY2lNlQjCRBMumAJCwjI9o_Vk 11.11.

Uutinen YLE: LS: Opettajankoulutusta uhkaa lopetus Raumalla https://yle.fi/a/74-20004432 11.11.

Uutinen LS: Shokki Seminaarinmäellä: LS:n näkemässä esityksessä Rauman OKL on säästökohteiden listalla ensimmäisenä - "Nyt ollaan kovan paikan edessä" https://ls24.fi/uutiset/nyt-ollaan-kovan-paikan-edessa-ls-n-nakemassa-muutosneuvotteluesityksessa-rauman-etakampus-mainitaan-mahdollisten-saastokohteiden-listalla-ensimmaisena-norssi-voisi-muuttua-kaupungin-kouluksi 11.11.

Uutinen YLE: Turun yliopisto aloittaa muutosneuvottelut - myös irtisanomiset mahdollisia https://yle.fi/a/74-20004212 10.11.

Uutinen YLE: TS: Turun yliopisto aloittaa talouden sopeuttamisohjelman https://yle.fi/uutiset/74-20003162?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp 2.11.

Uutinen TS: Turun yliopisto alkaa sopeuttaa talouttaan - mahdollisista yt-neuvotteluista päätös myöhemmin https://www.ts.fi/uutiset/5808863 1.11. 


Kannanotot

Helsingin Yliopiston käsityökasvatuksen ainejärjestö, Käsitys ry:  https://www.instagram.com/p/CmeyZmaorGH/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 22.12. (Kannanoton on allekirjoittanut Käsitys ry:n lisäksi: HOAY Helsingin opettajien ammattiyhdistys, SOOL-hallitus,  Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Riikkä Räisänen- Helsingin yliopiston käsityötieteen dosentti, Condus ry, Kotex ry, Kopeda ry, Erikeepperi ry

Jyväskylän yliopiston aineenopettajaksi opiskelevat, Jano ry: https://janojkl.wixsite.com/jano 16.12.

Tekstiiliopettajaliitto: https://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/uutiset/kannanotto-rauman-opettajankoulutus/ 30.11.

Turun yliopiston, Turun kampuksen luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö, Opex ry: https://www.opexry.com/l/kannanotto-rauman-kampuksen-puolesta/ 29.11.

Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö, Pedago ry: https://www.pedagory.fi/ajankohtaista/pedago-ry-seisoo-rauman-opettajanko/

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijat,Kasvo ry:  https://kasvo.wordpress.com/2022/11/28/kannanotto-rauman-opettajaopiskelijoiden-puolella/ 28.11. (kannanoton on allekirjoittanut Kasvo ry:n lisäksi: ITU ry, TamAus, Mentor ry, MusTa ry ja OKA ry )

Joensuun luokanopettajien ainejärjestö, Popsi ry: https://www.instagram.com/p/ClbrMx3IZ2q/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

YLL ry: https://yll.fi/turku/tapahtumat/kannanotto-yliopiston-muutosneuvotteluihin/

TYY: https://www.tyy.fi/fi/node/11094 17.11.

Satakunnan Vihreät: https://www.satakunnanvihreat.fi/2022/11/17/satakunnan-vihreat-opettajakoulutuksen-sailyttava-raumalla/ 17.11.

TYL: https://yll.fi/turku/tapahtumat/kannanotto-yliopiston-muutosneuvotteluihin/ 17.11.

Satakunnan Kokoomus- ja Keskustanuoret: https://www.instagram.com/p/ClDfcXboaPQ/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 17.11.

Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö, Lapikas ry  https://www.lapikasry.fi/l/46-2022-kannanotto-rauman-opettajankoulutuksen-lakkauttamista-vastaan/?fbclid=PAAaaTshsa_y24QshtD67pCzfTm4sYVAY0TRkq7xWYV3cswNCidSeHDTlW5GQ 16.11.

Turun Vihreät nuoret: https://www.instagram.com/p/Ck_NZI4tX1s/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 15.11.

Teollisuusliitto: https://www.teollisuusliitto.fi/2022/11/teollisuusliitto-yhtyy-opiskelija-ja-ammattijarjestojen-kritiikkiin-rauman-opettajankoulutuksen-lakkauttamisesta/ 15.11.2022

Satakunnan demarinuoret: https://www.instagram.com/p/Ck-yv8Str0W/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR2fYw2l-R7Bupwd6p3G8m92tSbG4v2A8xs7shfVHbC8Jl8p4Q2bXpqhbMA 15.11.2022

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL: https://www.vol.fi/uutiset/vol-varhaiskasvatuksen-opettajakoulutus-ja-pikkunorssi-tulee-sailyttaa-raumalla/ 15.11.2022

OAJ ja SOOL: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/oaj-rauman-opettajankoulutuksen-alasajo-pahentaa-opettajapulaa/ 14.11.2022

 https://www.sool.fi/uutiset/rauman-opettajankoulutuksen-alasajo-pahentaisi-opettajapulaa/ 14.11.2022