EDUNVALVONTA

Opekas ry:n ensisijainen tehtävä on toimia Turun yliopiston Rauman kampuksen edunvalvontajärjestönä. Edunvalvonta ja vaikuttaminen voidaan karkeasti jakaa koulutuspolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan, mutta edunvalvonnan piiriin kuuluu lähes kaikki opekkaan toiminta.  Edunvalvonnassa tärkeintä on kehittää opiskelijoiden etua, tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin päätöksen teossa ja tarttua epäkohtiin. Edunvalvonnassa pyrimme keskustelulla ja kokouksilla pysymään aina mahdollisimman ajan tasalla päätöksistä, koulutuksista ja tapahtuvista asioista,

Turun yliopiston toiminta on todella järjestäytynyttä ja kokonaisvaltaista, jonka takia päätökset, muutokset ja valmistelu on pitkä prosessi. Edunvalvonta usein näyttäytyy lyhyellä aikavälillä tuloksettomalta, mutta asioihin vaikuttamista sekä vaikutuksia käytäntöihin tapahtuu jatkuvasti. Tästä syystä on tärkeää reagoida ja ottaa yhteyttä ongelmatilanteista nopeasti. 

Tämän osion alta löydät tietoa edunvalvonnan eri osa-alueista. Tutustu hyvin ja tarvittaessa ota yhteyttä opekkaan edunvalvontaan edunvalvonta@opekas.fi


Koulutuspolitiikka

Sosiaalipolitiikka

Koulutuspolitiikalla parannetaan koulutuksen laatua, kehitetään opetusta sekä valvotaan opiskelijoiden etua yliopiston hallinnon eri tasoilla. Opekas ry vaikuttaa koulutuspolitiikassa opiskelijoiden etuun yliopiston, kaupungin ja mahdollisesti valtakunnallisesti koskevissa päätöksissä.

Sosiaalipolitiikalla pyritään edistämään  opiskelijoiden elämän laadun, opiskelun edellytyksiä ja opiskelu kykyä. Opekas ry vaikuttaa sosiaalipolitiikassa opiskelijoiden etuun yliopiston, kaupungin ja mahdollisesti valtakunnallisesti koskevissa päätöksissä.   


Halloped

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja. Turun Yliopistossa toimii useita eri työryhmiä ja toimikuntia, joihin opekas hakee ja nimittää opiskelijaedustajia. Opiskelijaedustajan tehtävänä on toimia yliopiston hallintoelimissä opiskelijoiden äänenä ja opiskelija näkökulman asiantuntijana, millä hän pääsee todella vaikuttamaan yliopistossa tapahtuviin asioihin.

Opiskelijaedustajia toimii seuraavissa työryhmissä (PÄIVITETÄÄN)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPERATIIVINEN JOHTORYHMÄ

Anna-Sofia Jalonen, varalla Annu Laurila ja  Annika Lind

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN JOHTOKUNTA varsinaiset jäsenet sekä suluissa henkilökohtainen varajäsen

Mari van den Berg (Vilhelmiina Saharinen)

Sofia Saarinen (Ruut Vuoriluoto)

Jedi Kotilainen (Jenni Mast)

Essi Suuriniemi (Verna Myllymaa)

Elisa Leijala (Roosa Partanen)

OPETUKSEN KOORDINAATIOTOIMIKUNTA 

LO opiskelijaedustaja: 

VO opiskelijaedustaja:  

KS opiskelijaedustaja:

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA HARJOITTELUTYÖRYHMÄ 

VO opiskelijaedustaja:

LO opiskelijaedustaja: Karri Artiola

KS opiskelijaedustaja: Lotta Terho

KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAKOULUTUKSEN AINERYHMÄ (TK-kilta ry:n puheenjohtaja)

Nelli Mäkinen

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TUTKINTO-OHJELMAN JA VARHAISKASVATUKSEN AINERYHMÄ (Lastopet ry puheenjohtaja) 

Aliisa Kulta

MONIALAISTEN OPINTOJEN AINERYHMÄ 

Annu Laurila

PIKKUNORSSIN (OKL) TOIMINTARYHMÄ

Ronja-Eerika Kantonen

HYVINVOINTI- JA KRIISINHALLINTARYHMÄ

Ruut Vuoriluoto, Laura Mäntysaari

OPINTOPALAUTETYÖRYHMÄ 

Paavo Mäkituuri

TYÖYHTEISÖTOIMIKUNTA (toimikausi 31.12.2023 asti)

Iida Aaltio, Mikael Ristimäki

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ALUMNITOIMIKUNTA

Opekas ry:n puheenjohtajisto Karri Artiola ja Lotta Järvenpää

TORNIN RAVINTOLA -TYÖRYHMÄ / 3 paikkaa

Julia Huhtala, Iida Aaltio

VALMISTELUTYÖRYHMÄ (toimikausi 31.7.2024 asti)

LO: Anna-Sofia Jalonen , varalla: Annu Laurila

VO: Taimi Marttila, varalla: Mikko Peltonen

KS: Juuso Virta, varalla: 

OPETUSTAITOTOIMIKUNTA (toimikausi 31.7.2024 asti) 

Severi Marttila, varalla: Vilma Nevalainen

KASVATUSTIETEIDEN VIESTINTÄRYHMÄ

Annu Laurila 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPETUKSEN KEHITTÄMISEN JOHTORYHMÄ (toimikausi 31.7.2024 asti)

Ruut Vuoriluoto, varalla: Katariina Nurmo

YVV-TOIMIKUNTA

Armi Söder

BOARD OF THE INTERNATIONAL PROGRAMMES (toimikausi 31.7.2024 asti) 

BA Janina Holmqvist, BA Karla Vuorenoja

Opekas on tietoinen työryhmissä tapahtuvasta työstä ja hakee ajoittain vapautuviin tai uusiin työryhmiin opiskelijaedustajia. myös varajäseniä tarvitaan työryhmiin. Löydät lisätietoa työryhmistä intranetistä työryhmän nimellä.

Työryhmät joihin haetaan opiskelijaedustajaa

Opetuksen koordinaatiotoimikunta: LO, VO ja KS opiskelijaedustaja

Harjoittelutyöryhmä: VO opiskelijaedustaja

Valmistelutyöryhmä: KS varaopiskelijaedustaja

Tornin ravintola -työryhmä yksi opiskelijaedustaja


Ilmoita kiinnostuksesi työryhmään edunvalvonta@opekas.fi 


Opiskelija

Edunvalvonnassa ei opiskelijan tule olla yksin, järjestöt ovat tässä kohtaa tukenasi. Tämän takia on hyvin tärkeää uskaltaa rohkeasti lähestyä järjestöjä ongelmatilanteissa nopeasti.  Tämän takia  Turun Yliopiston Rauman kampuksen henkilökunnan kanssa on sovittu  käytänteistä, jotka on tehty edistääksemme ongelmatilanteiden ja kehityskohteiden  muutosta ja sen nopeutta. 

Porrasmallissa haluamme korostaa rakentavaa vuorovaikutusta. Etenkin näin opettajaopiskelijoiden kohdalla vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen kuuluu ammattitaitoon ja jatkuvaan oppimiseen.  

Porrasmalli

Mikäli kurssien sisällöissä, opetuksessa tai työmäärässä ilmenee ongelmia tai mikäli koet, että sinua kohtaan on toimittu väärin, noudatathan seuraavaa järjestystä ongelman ratkaisemiseksi. 

1.  Opettaja - opiskelija rakentava vuorovaikutus

Ota yhteyttä kyseiseen opettajaan henkilökohtaisesti opetuksen ulkopuolella ja esitä asia kuten olet sen kokenut. Kaikki kokevat asiat eri tavoin ja usein asiasta rakentavasti keskusteleminen voi jo purkaa ja poistaa ongelman.  

2. Yhteydenotto Opekas ry:n edunvalvontaan

Meihin voit olla aina yhteydessä. Mikäli ensimmäisen portaan keskustelun jälkeen koet tarvitsevasi apua, tukea tai tietoa me kuuntelemme, autamme ja pyrimme ratkaisemaan asian kaikkien edun mukaisesti.  Opekas tekee edunvalvonnassa yhteistyötä eri tahojen, kuten TYY, YTHS, Turun yliopiston kanssa

3. Yhteydenotto henkilökunnan jäseniin. Seuraavat henkilöt ovat henkilöstöstä lähimpänä meitä Raumalla opiskelevia:

Laitoksen varajohtaja Jaana Lepistö jaana.lepisto@utu.fi 

Opintopäällikkö Mari Broberg mari.broberg@utu.fi 

Opinto-ohjaajat opoedu-rauma@utu.fi