EDUNVALVONTA

Opekas ry:n ensisijainen tehtävä on toimia Turun yliopiston Rauman kampuksen edunvalvontajärjestönä. Edunvalvonta ja vaikuttaminen voidaan karkeasti jakaa koulutuspolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan, mutta edunvalvonnan piiriin kuuluu lähes kaikki opekkaan toiminta.  Edunvalvonnassa tärkeintä on kehittää opiskelijoiden etua, tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin päätöksen teossa ja tarttua epäkohtiin. Edunvalvonnassa pyrimme keskustelulla ja kokouksilla pysymään aina mahdollisimman ajan tasalla päätöksistä, koulutuksista ja tapahtuvista asioista,

Turun yliopiston toiminta on todella järjestäytynyttä ja kokonaisvaltaista, jonka takia päätökset, muutokset ja valmistelu on pitkä prosessi. Edunvalvonta usein näyttäytyy lyhyellä aikavälillä tuloksettomalta, mutta asioihin vaikuttamista sekä vaikutuksia käytäntöihin tapahtuu jatkuvasti. Tästä syystä on tärkeää reagoida ja ottaa yhteyttä ongelmatilanteista nopeasti. 

Tämän osion alta löydät tietoa edunvalvonnan eri osa-alueista. Tutustu hyvin ja tarvittaessa ota yhteyttä opekkaan edunvalvontaan edunvalvonta@opekas.fi


Koulutuspolitiikka

Sosiaalipolitiikka

Koulutuspolitiikalla parannetaan koulutuksen laatua, kehitetään opetusta sekä valvotaan opiskelijoiden etua yliopiston hallinnon eri tasoilla. Opekas ry vaikuttaa koulutuspolitiikassa opiskelijoiden etuun yliopiston, kaupungin ja mahdollisesti valtakunnallisesti koskevissa päätöksissä.

Sosiaalipolitiikalla pyritään edistämään  opiskelijoiden elämän laadun, opiskelun edellytyksiä ja opiskelu kykyä. Opekas ry vaikuttaa sosiaalipolitiikassa opiskelijoiden etuun yliopiston, kaupungin ja mahdollisesti valtakunnallisesti koskevissa päätöksissä.   


Halloped

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja. Turun Yliopistossa toimii useita eri työryhmiä ja toimikuntia, joihin opekas hakee ja nimittää opiskelijaedustajia. Opiskelijaedustajan tehtävänä on toimia yliopiston hallintoelimissä opiskelijoiden äänenä ja opiskelija näkökulman asiantuntijana, millä hän pääsee todella vaikuttamaan yliopistossa tapahtuviin asioihin.

Opiskelijaedustajia toimii seuraavissa työryhmissä:

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPERATIIVINEN JOHTORYHMÄ: Anna-Sofia Jalonen, varalla Annu Laurila ja  Annika Lind

Kasvatustieteiden tiedekunnan johtoryhmä: Armi Söder, varalla: Essi Suuriniemi

OPETUKSEN KOORDINAATIOTOIMIKUNTA: LO opiskelijaedustaja: Julia Himilä, VO opiskelijaedustaja: Delnia Eliassi, KS opiskelijaedustaja: Sami Mattila

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA HARJOITTELUTYÖRYHMÄ: VO opiskelijaedustaja: Julia Koskinen, LO opiskelijaedustaja: Karri Artiola, KS opiskelijaedustaja: Lotta Terho

KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAKOULUTUKSEN AINERYHMÄ: Roope Seppänen

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TUTKINTO-OHJELMAN JA VARHAISKASVATUKSEN AINERYHMÄ: 

KASVATUSTIETEEN AINERYHMÄ:

MONIALAISTEN OPINTOJEN AINERYHMÄ: Annu Laurila

PIKKUNORSSIN (OKL) TOIMINTARYHMÄ: Delnia Eliassi

HYVINVOINTI- JA KRIISINHALLINTARYHMÄ: Ruut Vuoriluoto, Laura Mäntysaari

OPINTOPALAUTETYÖRYHMÄ: Paavo Mäkituuri

TYÖYHTEISÖTOIMIKUNTA: Iida Aaltio, Mikael Ristimäki

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ALUMNITOIMIKUNTA: Opekas ry:n puheenjohtajisto

TORNIN RAVINTOLA -TYÖRYHMÄ: Inka Junnila, Julia Huhtala, Iida Aaltio 

VALMISTELUTYÖRYHMÄ: LO: Anna-Sofia Jalonen , varalla: Annu Laurila, VO: Taimi Marttila, varalla: Mikko Peltonen, KS: Juuso Virta, varalla: Piritta Peltomäki

OPETUSTAITOTOIMIKUNTA: Patricia Abrahamsson, varalla: Severi Marttila

KASVATUSTIETEIDEN VIESTINTÄRYHMÄ: Opekas ry:n sihteeri

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPETUKSEN KEHITTÄMISEN JOHTORYHMÄ: Ruut Vuoriluoto, varalla: Katariina Nurmo

JATKUVAN OPPIMISEN VALMISTELURYHMÄ: Armi Söder

BOARD OF THE INTERNATIONAL PROGRAMMES: BA Janina Holmqvist, BA Karla Vuorenoja


Vapaana paikkoja

-Tornin ravintola -työryhmä

Opekas on tietoinen työryhmissä tapahtuvasta työstä ja hakee ajoittain vapautuviin tai uusiin työryhmiin opiskelijaedustajia. myös varajäseniä tarvitaan työryhmiin. Löydät lisätietoa työryhmistä intranetistä työryhmän nimellä.

Työryhmät joihin haetaan opiskelijaedustajaa


Opiskelija

Edunvalvonnassa ei opiskelijan tule olla yksin, järjestöt ovat tässä kohtaa tukenasi. Tämän takia on hyvin tärkeää uskaltaa rohkeasti lähestyä järjestöjä ongelmatilanteissa nopeasti.  Tämän takia  Turun Yliopiston Rauman kampuksen henkilökunnan kanssa on sovittu  käytänteistä, jotka on tehty edistääksemme ongelmatilanteiden ja kehityskohteiden  muutosta ja sen nopeutta. 

Porrasmallissa haluamme korostaa rakentavaa vuorovaikutusta. Etenkin näin opettajaopiskelijoiden kohdalla vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen kuuluu ammattitaitoon ja jatkuvaan oppimiseen.  

Porrasmalli

Mikäli kurssien sisällöissä, opetuksessa tai työmäärässä ilmenee ongelmia tai mikäli koet, että sinua kohtaan on toimittu väärin, noudatathan seuraavaa järjestystä ongelman ratkaisemiseksi. 

1.  Opettaja - opiskelija rakentava vuorovaikutus

Ota yhteyttä kyseiseen opettajaan henkilökohtaisesti opetuksen ulkopuolella ja esitä asia kuten olet sen kokenut. Kaikki kokevat asiat eri tavoin ja usein asiasta rakentavasti keskusteleminen voi jo purkaa ja poistaa ongelman.  

2. Yhteydenotto Opekas ry:n edunvalvontaan

Meihin voit olla aina yhteydessä. Mikäli ensimmäisen portaan keskustelun jälkeen koet tarvitsevasi apua, tukea tai tietoa me kuuntelemme, autamme ja pyrimme ratkaisemaan asian kaikkien edun mukaisesti.  Opekas tekee edunvalvonnassa yhteistyötä eri tahojen, kuten TYY, YTHS, Turun yliopiston kanssa

3. Yhteydenotto henkilökunnan jäseniin. Seuraavat henkilöt ovat henkilöstöstä lähimpänä meitä Raumalla opiskelevia:

Laitoksen varajohtaja Jaana Lepistö jaana.lepisto@utu.fi 

Opintopäällikkö Mari Broberg mari.broberg@utu.fi 

Opinto-ohjaajat opoedu-rauma@utu.fi